תורת החיים

תורה שבונה חיים

מחפש גדלות אמיתית בתורה מתוך הרגשת קרבת ה'?

מקומך עמנו בישיבה הגבוהה תורת החיים!

  • עיון מעמיק אליבא דהלכתא
  • בקיאות וקניין בש"ס
  • קשר חי ושמח עם ה' יתברך
  • בניין האישיות הלכה למעשה
  • חסידות ועבודת ה'

מדברי רבותינו שליט"א מאורי הדור על הישיבה:

הרה"ג הרב אשר וייס שליט"א:

"הישיבה היקרה והנפלאה תורת החיים, היא ישיבה מיוחדת ויקרה. אני אומר שיעור במקומות רבים, אבל לומר שיעור בישיבת תורת החיים זה תענוג מיוחד…"

הרה"צ הרב יוסף חיים דוד אברג'ל:

"כל מי שנכנס לבית המדרש של הישיבה הקדושה תורת החיים, מרגיש את יראת השמיים הנפלאה שיש במקום הקדוש הזה."


הרבנים הגאונים הרב מאיר מאזוז, הרב אביגדר נבנצל, והרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א:

"יהי רצון מלפניו יתברך, שהישיבה הקדושה תורת החיים תתגדל ותתעצם לקדש שם שמיים, ויישמע בבית זה קול תורה וקול תפילה."

שליחים של עם ישראל

"ברוך השם, אנחנו זוכים בבית מדרשנו ללמוד תורה בעוצמה גדולה, בהיקף גדול, בעומק גדול. אבל חשוב לדעת: תלמיד שלומד תורה, עובד וגדל, לא עושה את זה בשביל עצמו. אנחנו מכוונים את התלמידים להרגיש, להבין ולחוות את זה שהם בעצם שליחים של עם ישראל."

הרב שמואל טל

שליחים של עם ישראל

"ברוך השם, אנחנו זוכים בבית מדרשנו ללמוד תורה בעוצמה גדולה, בהיקף גדול, בעומק גדול. אבל חשוב לדעת: תלמיד שלומד תורה, עובד וגדל, לא עושה את זה בשביל עצמו. אנחנו מכוונים את התלמידים להרגיש, להבין ולחוות את זה שהם בעצם שליחים של עם ישראל."

הרב שמואל טל

שבו"ש ושבת היכרות

בוא לחוות את החיבור לעבודת ה' ולימוד תורה בישיבת תורת החיים ללא פילטרים, בשבוע ישיבה או שבת היכרות.

כאן תזכה להכיר את התלמידים ואת הרבנים, להתרשם מהשיעורים תוכל ולהחליט על סמך התרשמות אישית אם מקומך עימנו בבית המדרש.

לפרטים והרשמה: הרב אהוביה 052-8109629

 

שבו"ש ושבת היכרות

בוא לחוות את החיבור לעבודת ה' ולימוד תורה בישיבת תורת החיים ללא פילטרים, בשבוע ישיבה או שבת היכרות.

כאן תזכה להכיר את התלמידים ואת הרבנים, להתרשם מהשיעורים תוכל ולהחליט על סמך התרשמות אישית אם מקומך עימנו בבית המדרש.

לפרטים והרשמה פנה ל ———————-