שיעורי בוקר בהלכות ציבור, ובירורים חשובים בעניני תורה ומדינה.

שיעורי בוקר בישיבת תורת החיים

בישיבת תורת החיים ישנה יוזמה נפלאה – בכל בוקר מתאספים אברכי הישיבה, ושומעים שיעור מפי הרב אוריה ענבל שליט"א ביחד עם הרב דביר טל שליט"א – בנו של ראש הישיבה מו"ר הרב שמואל טל שליט"א. השיעור עוסק בהלכות ציבור, ובבירורים חשובים בעניני תורה ומדינה. השיחות והדיונים שבעקבותיהם מתאפיינים בדיון פתוח ופורה בכל הסוגיות הרלוונטיות בציבור, […]

מוצאי שבת פרשת 'ויחי'

מלווה מלכה מיוחד בדיבוק חברים בביתו על מור הרב טל לבוגרי ישיבה

זכינו במוצאי שבת פרשת 'ויחי' להתקבץ יחד, בוגרי הישיבה בביתו של מו"ר הרב טל לשיעור תורה ולדיבוק חברים יחד במלווה מלכה עם שירים וניגונים!