מוצאי שבת פרשת 'ויחי'

מלווה מלכה מיוחד בדיבוק חברים בביתו על מור הרב טל לבוגרי ישיבה

זכינו במוצאי שבת פרשת 'ויחי' להתקבץ יחד, בוגרי הישיבה בביתו של מו"ר הרב טל לשיעור תורה ולדיבוק חברים יחד במלווה מלכה עם שירים וניגונים!