שיעורי בוקר בהלכות ציבור, ובירורים חשובים בעניני תורה ומדינה.

בישיבת תורת החיים ישנה יוזמה נפלאה – בכל בוקר מתאספים אברכי הישיבה, ושומעים שיעור מפי הרב אוריה ענבל שליט"א ביחד עם הרב דביר טל שליט"א – בנו של ראש הישיבה מו"ר הרב שמואל טל שליט"א. השיעור עוסק בהלכות ציבור, ובבירורים חשובים בעניני תורה ומדינה.
השיחות והדיונים שבעקבותיהם מתאפיינים בדיון פתוח ופורה בכל הסוגיות הרלוונטיות בציבור, מתוך מבט מעמיק על פי התורה הקדושה.
כדוגמא: בשבועות האחרונים ליבנו ודנו בסוגית הרפורמה המשפטית על פי התורה, ומתוך כך ביררו את כל היחס הנכון והאמיתי למערכות המשפט, לדמקורטיה, להגדרות ימין ושמאל ועוד.
שנזכה שה' ישיב שופטינו כבראשונה!

מצורפות תמונות מהשיעורים הללו