תורת החיים

ישיבה גבוהה

אודות הישיבה הגבוהה "תורת החיים"

הישיבה הגבוהה נוסדה בשנת תשנ"ז ביישוב נווה דקלים שבגוש קטיף. לאחר הגירוש נדדה הישיבה, ולאחר כחודשיים של התמקמות זמנית בנצרת עילית ובשורש – חודשיים שגם בהם בסייעתא דשמיא קול התורה לא פסק מלהתנגן – בחסדי שמים רבים, הגיעה הישיבה על בחוריה ומשפחותיה ליישוב יד בנימין.  

כיום לומדים בישיבה כמאה בחורים ואברכים, בחסדי ה'. ישיבת תורת החיים כוללת היום רשת של מוסדות, ביניהם: ישיבה גבוהה, כולל אברכים, ישיבה קטנה, ישיבה לבעלי תשובה, תלמוד תורה לבנים, ישיבה לנוער מרקע חרדי, בית ספר לבנות, מכון הוצאת ספרים, מדרשה לבנות, בתי ספר לקולנוע יהודי, למשחק ולהכשרת מטפלים.  

במשך שנות קיומה נתגבשה סביב הישיבה קהילה גדולה של משפחות, אברכים ועובדים.  

מוסדות תורת החיים, בראשות הרב טל מפעילים שני גרעינים תורניים, בנוף הגליל ובקרית מלאכי.

 

רבני הישיבה

ראש הישיבה מו"ר הרב שמואל טל          הרב לירון מידני                   הרב ישורון ורנר                  הרב אליעזר גלעד              הרב יצחק טסלר                 הרב אהוביה גרוסברג  

הרב איתן זמורה                                          הרב דביר טל                     הרב אוריה ענבל                  הרב נחשון מייסון                הרב יחיאל מאיר  

לימוד העיון

דרך לימוד העיון בישיבת תורת החיים היא "לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא", כלומר, לימוד ובירור סוגיות בעמקות מהמקורות הראשוניים, ועד להסקת מסקנות הלכתיות.

המטרה בכל סוגיה היא להתחיל מהמקורות הראשונים עד אחרוני זמנינו, לנתח בעומק העיון כל אחד מהמקורות, עד להבנת סברותיו ושיטתו ההלכתית, הבנת המבנה והסבר כל מקור על פי כל שיטה, ומכך הבנת ויחסי הכוחות בסוגיה, השתלשלותה לאורך הדורות, עד לפסיקת הלכה למעשה, כאשר כל הסוגיה בכל הקיפיה מובנת ומוארת ובהירה.

בדרך זו אותה הנחיל הרב טל בישיבה, מתרגלים הלומדים לשיטת העיון ההלכתי ולדרך החשיבה של גדולי הפוסקים בכל הדורות. דרך לימוד זו היא כהכוונת חז"ל וכדרכם של כל הראשונים ורוב גדולי האחרונים.

מידי תקופה מוקצב זמן לכתיבת מאמרים הלכתיים-למדניים ע"י התלמידים, על מנת להתרגל לבירור הסוגיא באופן עצמאי, ולהבעתה בכתב. ניתנת הדרכה אישית בכל שלבי כתיבת המאמרים וכן ניתן משוב מפורט לאחר כתיבת המאמר.

ישנו יתרון גדול בלימוד עיון אליבא דהלכתא מכמה סיבות. ראשית, כך הדריכה התורה וכך הדריכו גדולי ישראל ללמוד מאז ומעולם, ללמוד על מנת להגיע למעשה ולדעת את שרשי הלכותיה של התורה. בנוסף, בלימוד עיון זה מקיפים בישיבת תורת החיים בעז"ה במשך כ-10 שנים, את רוב תחומי ההלכה למעשה בהם נתקלים בחיי היום-יום, ויודעים את כללי ושורשי הסוגיות המרכזיות בכל נושא: הלכות שבת, יום טוב, חול המועד, חמץ ומצה, ברכות, תפילה, ק"ש, תפילין, מזוזה וציצית, שביעית, לשון הרע, איסור והיתר ועוד. כל זאת, מלבד תוכנית בקיאות בהלכה, אשר נלמדת בשעות אחרות.

נקודה נוספת ועיקרית אותה מדגיש הרב טל היא, שלימוד באופן זה משריש בלב הלומד את ההכרה שאין דבר חשוב בעולמו מלבד עשיית רצון ה'. מתוך כך שכל התכלית בלימוד היא לברר מה בדיוק ה' רוצה, והשאיפה היא לכוון לרצון ה', ומתוך כך מתחזק הרצון לקיים את דבר ה' במסירות נפש. ומתחזקת בקרב הלומד ההבנה של חשיבות כל מצווה ומצווה.

נקודה נוספת ועיקרית אותה מדגיש הרב טל היא, שלימוד באופן זה משריש בלב הלומד את ההכרה שאין דבר חשוב בעולמו מלבד עשיית רצון ה'. מתוך כך שכל התכלית בלימוד היא לברר מה בדיוק ה' רוצה, והשאיפה היא לכוון לרצון ה', ומתוך כך מתחזק הרצון לקיים את דבר ה' במסירות נפש. ומתחזקת בקרב הלומד ההבנה של חשיבות כל מצווה ומצווה.

מהי התבוננות?

מתוך הבנה שעיקר רצונו של ה' יתברך מאיתנו הוא להתקרב אליו ולדבקה בו, כדברי הפסוק: "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבד את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך", עיקר עניינה של ישיבת תורת החיים הוא עולם עבודת ה'.

הדרך להתקדם בעבודת ה', ולתיקון המידות היא על ידי חשבון נפש מתמיד. מה שקרוי בפי הרמח"ל "התבוננות".

הרב טל מכווין את דרך ההתבוננות בשיטה מסוימת, פרי פיתוח של עשרת שנים, הבנויה על דברי גדולי ישראל. שיטת העבודה מעשית ומקדמת באופן מובנה, תוך התרחקות מדיונים תיאורטיים, בניסיון מתמיד לחבר את התובנות העמוקות ביותר, למציאות החיים הפשוטה, תוך התקדמות מדורגת ומסודרת בעבודה על התקדמות בלימוד התורה, בעבודת התפילה, ובתיקון המידות. התלמידים משקיעים משאבים עצומים בעבודת ההתבוננות ועליה בדרך עבודת ה' על פי הכוונת ה"מסילת ישרים" וגדולי הדורות. כחלק מההשקעה העצומה בנושא, רבים מבני הישיבה משתתפים בחבורות התבוננות שבראשם עומדים מדריכי התבוננות מנוסים, מעבר למערכת שיעורים על "עבודת ההתבוננות" שמעביר הרב טל.

את תוכנית ההתבוננות מרכז הרב אהוביה גרוסברג שליט"א

מכון טל חיים, הוציא חוברת לעבודה מעשית בשם "מדריך להתבוננות", בה מוסברת עיקר השיטה ודרכי העבודה. החוברת מבוססת על שיעוריו של הרב טל, מדריך זה הופץ בהצלחה באלפי עותקים ונמכר בחנויות הספרים הנבחרות.

מכון טל חיים, הוציא חוברת לעבודה מעשית בשם "מדריך להתבוננות", בה מוסברת עיקר השיטה ודרכי העבודה. החוברת מבוססת על שיעוריו של הרב  טל, מדריך זה הופץ בהצלחה באלפי עותקים ונמכר בחנויות הספרים הנבחרות.

לימוד הבקיאות

לימוד הבקיאות בישיבה מתאפיין במגמה להקיף את הש"ס עם חזרות מרובות. מערכת החזרות בנויה באופן שיטתי, בצורה המותאמת למבנה הזיכרון האנושי, ומאפשרת הטמעה אופטימלית של הדפים המרובים בקרב בני הישיבה.

דרך לימוד זו יוצרת מציאות מבורכת שבה בית המדרש משופע בתלמידים שסיימו את הש"ס ויודעים אותו באופן יוצא מן הכלל, על אף שהם בעלי זיכרון רגיל לחלוטין. עד היום עשרות מבוגרי הישיבה סיימו את הש"ס בצורה זו! דבר שכמעט ואינו מצוי בדורנו. לימוד הבקיאות מתחיל בשעת 'סדר צהרים', כאשר חלק מהתלמידים לומדים עצמאית בבית המדרש, וחלקם לומדים את הלימוד הראשוני בשיעור משותף. את המשך סדר צהרים מקדישים כולם יחד לחזרות, בבית המדרש.

עקב חשיבות ידיעת היקף התורה, משקיעה ישיבת תורת החיים, בצוות מיוחד שאחראי על מסגרת הבקיאות, במציאות חברותות מתאימות והכוונה לימודית, מעבר לשיעורים קבועים בהספק היומי.

את לימוד הבקיאות מרכזים הרב לירון מידני שליט"א והרב אליעזר גלעד שליט"א

רק על ידי שיש לאדם היקף נרחב בש"ס ובמושגי התורה, יכול הוא ללמוד עיון כראוי, לכוון לאמיתה של תורה ולומר סברא ברורה. ולכן גדולי ישראל הדריכו לחלק את סדר הלימוד ביום לעיון ולבקיאות, ובלימוד הבקיאות – שמטרתו היא לצבור כמה שיותר ידע מקיף במסכתות, יש ללמוד רק גמרא ורש"י, ולהסתייע במפרשים רק במקום שזה נצרך להבנת פשט הגמרא. באופן זה העיון יהיה עיון והבקיאות תהיה בקיאות וכל אחד יילמד כראוי למטרתו.

רק על ידי שיש לאדם היקף נרחב בש"ס ובמושגי התורה, יכול הוא ללמוד עיון כראוי, לכוון לאמיתה של תורה ולומר סברא ברורה. ולכן גדולי ישראל הדריכו לחלק את סדר הלימוד ביום לעיון ולבקיאות, ובלימוד הבקיאות – שמטרתו היא לצבור כמה שיותר ידע מקיף במסכתות, יש ללמוד רק גמרא ורש"י, ולהסתייע במפרשים רק במקום שזה נצרך להבנת פשט הגמרא. באופן זה העיון יהיה עיון והבקיאות תהיה בקיאות וכל אחד יילמד כראוי למטרתו.

כולל רבנות

במסגרת ישיבת תורת החיים, פועל גם כולל ההלכה המונה כ-25 בחורים ואברכים. מטרת הכולל היא להכשיר אברכים להיות בקיאים בהלכות הנוגעות לחיי המעשה, על מנת להוות מודל של אנשי תורה המחוברים לכל פרטי התורה והחיים. תלמידי הכולל נבחנים במסלול של "יורה יורה" אחרי שעמלו להבין את הסוגיות החל מהגמרא ועד פוסקי זמננו. צורת הלימוד היא על פי קצב יומי. הכולל לימוד בספרי רבותינו: טור, בית יוסף, דרכי משה, שולחן ערוך ונושאי כליו. במשך השבוע נמסרים לתלמידי הכולל שני שיעורים המועברים על ידי ראש הכולל. השיעורים עוסקים בסיכום הסוגיות שאותם למדו תלמידים, וכן עוסקים בשאלות הקשורות לחומר הנלמד וללבטים המעשיים הקשורים לסוגיות אלו. בכולל ההלכה של ישיבת תורת החיים לומדים כעת הלכות שביעית – מצוות התלויות בארץ לקראת בחינות ברבנות הראשית לישראל.

בראש כולל ההלכה עומד הרב איתן זמורה שליט"א.

לימוד תנ"ך יומי

עקב חשיבות קניית היקף ידיעת התנ"ך, מתקיימת בישיבת תורת החיים "חבורת תנ"ך", בה לומדים פרק יומי עם חזרות קבועות כדי לרכוש בקיאות כוללת בכל התנ"ך. בדרך זו זכו רבים מבני הישיבה לדעת חלקים נרחבים מהתנ"ך בבקיאות מדהימה, בנוסף לרכישת יסודות אמוניים מתוך דברי הנביאים.

את חבורת התנ"ך מעביר הרב דביר טל שליט"א.

סדר הלכה

בישיבה ישנו סדר קבוע ללימוד הלכה, הרב טל מדגיש את החשיבות בו כל יהודי מחוייב לשלוט בכל מקצועות ההלכה, ולדעת הלכה למעשה איך להתנהל בכל מציאות ומציאות איתה נפגש האדם. לימוד ההלכה בישיבה אינו נעשה מהצד, אלא בצורה רצינית לפי הספקים ומבחנים שבועיים [בבחירה מלאה ללא הכרח].

את תוכנית ההלכה מרכז הרב יצחק טסלר שליט"א